લોકસભા ચૂંટણીમાં ધર્મ આધારિત રાજનીતિ થઇ રહી છે ?

શું તમે માનો છો કે લોકસભા ચૂંટણીમાંથી વિકાસ અને સામાજિક મુદ્દાઓને બદલે ટોપી – ટિલકની રાજનીતિ થઇ રહી છે ?

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to લોકસભા ચૂંટણીમાં ધર્મ આધારિત રાજનીતિ થઇ રહી છે ?

  1. Chirag says:

    મતદારો સમજદાર છે…હવે કોઇ ધર્મ આધારિત રાજનીતિથી પ્રભાવિત નહી થાય.

    Like

  2. AJAY says:

    રાજકીય પક્ષોનાં કેટલાક નેતાઓ જાણીજોઇને ટોપી-તિલકની રાજનિતી કરી રહ્યા છે.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s