સ્ટોક માર્કેટમાં શાનદાર તેજી

લોકસભા ચૂંટણી માટે મતદાન થઇ રહ્યુ છે, અને સ્ટોક માર્કેટમાં સતત નવી ઉંચાઇ જોવા મળી રહી છે. તમે શું માનો છો…સ્ટોક માર્કેટની તેજી આગામી સત્તા પરિવર્તનને કારણે છે કે પછી સત્તાનાં પુનરાવર્તનને લઇને….

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to સ્ટોક માર્કેટમાં શાનદાર તેજી

  1. Anil says:

    બની શકે છે ચૂંટણી માટેનાં નાણાની હેરફેર સ્ટોક માર્કેટ દ્વારા થતી હોય,અને એટલા માટે માર્કેટમાં તેજી હોય ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s